[Test] การแปลภาษาเมียนมาระดับพื้นฐาน

วันที่จัด :

20 ม.ค. 2023

วันที่สิ้นสุด :

22 ม.ค. 2023

รูปแบบการอบรม :

Virtual

รุ่น 1 ระดับ 1 วันที่ 18 ตุลาคม-24 พฤศจิกายน 2565 (อังคาร, พฤหัสบดี เวลา 18.00-20.00 น. 24 ชม.)
ระดับ 2 วันที่ 6 ธันวาคม 2565 -12 มกราคม 2566 (อังคาร, พฤหัสบดี เวลา 18.00-20.00 น. 24 ชม.)
รุ่น 2 ระดับ 1 วันที่ 9 พฤษภาคม-15 มิถุนายน 2566 (อังคาร, พฤหัสบดี เวลา 18.00-20.00 น. 24 ชม.)
ระดับ 2 วันที่ 20 มิถุนายน -27 กรกฎาคม 2566 (อังคาร, พฤหัสบดี เวลา 18.00-20.00 น. 24 ชม.)