นายอภิรัฐ คำวัง


นักปฏิบัติการวิจัย, ศูนย์ภารตะศึกษา