เวียดนามศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

เวียดนามศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1


สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี :

2540

สื่อ :

สารบัญ

  • คำนิยม ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล
  • บรรณาธิการ
  • หลักสูตรภาษาเวียดนามในประเทศไทย (โสภนา ศรีจำปา)
  • ภาพข่าว
  • ปฎิทินเวียดนาม (อ.ทวี สว่างปัญญางกูร)
  • ซุบซิบ (ผู้สื่อข่าว)