เวียดนามศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 3

เวียดนามศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 3


สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี :

2541

สื่อ :

สารบัญ

  • จดหมายถึงบรรณาธิการ
  • เศรษฐกิจเวียดนาม – ความเชื่อเรื่องโชคลาภ (ผศ. โสภนา ศรีจำปา)
  • ข่าวจากสถาบัน
  • ภาพข่าว
  • ลำดับราชวงศ์เวียดนาม (ทวี สว่างปัญญางกูร)
  • ไทยรู้จักเวียดนามเพียงใด? (ดร. ธัญญาทิพย์ ศรีพนา)
  • เวียดนามในไตรมาสที่ผ่านมา
  • ซุบซิบ (ผู้สื่อข่าว)