โครงการหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยระยะยาวสำหรับชาวต่างประเทศให้แก่ชาวต่างประเทศที่สนใจเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย

โครงการหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยระยะยาวสำหรับชาวต่างประเทศให้แก่ชาวต่างประเทศที่สนใจเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย

โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง “เทคนิคการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ” รุ่นที่ 26

โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง “เทคนิคการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ” รุ่นที่ 26

รุ่นที่ 26 วันที่ 17-18 มิถุนายน 2566อบรมวันเสาร์-อาทิต…

โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง “เทคนิคการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ” รุ่นที่ 25

โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง “เทคนิคการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ” รุ่นที่ 25

รุ่นที่ 25 วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566อบรมวันเสาร์-อาท…

โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง “เทคนิคการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ” รุ่นที่ 24

โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง “เทคนิคการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ” รุ่นที่ 24

รุ่นที่ 24 วันที่ 8-9 ตุลาคม 2565อบรมวันเสาร์-อาทิตย์ เ…