การอบรม “นิทานบันดาลใจ…Bully ในนิทานภาพ”

วันที่จัด :

16 มี.ค. 2024

วันที่สิ้นสุด :

16 มี.ค. 2024

รูปแบบการอบรม :

Virtual

วิทยากรโดย

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนบพร วงศ์กาฬสินธุ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา สถาบันฯ
  • คุณนีลชา เฟื่องฟูเกียรติ (ครูเบิร์ดคิดแจ๋ม)

หัวข้อการแลกเปลี่ยน

  • นิทานภาพคืออะไร หนังสือนิทานภาพของศิลปินต่างประเทศ
  • Bully ในนิทานภาพ
  • ตัวอย่างนิทานเสริมสร้างคุณค่าในตัวเองของเด็ก
  • นิทานภาพสะท้อนวัฒนธรรม

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ทาง
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdr-QkeOIlQjA7WDD93vNG5EpNdDuFM3c48mSgtTqsZfM604Q/viewform