โครงการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ตามรอยเชียงแสนสู่ดินแดนทวาราวดี 3 แห่ง ณ ราชบุรี

วันที่จัด :

12 ก.ค. 2023

วันที่สิ้นสุด :

12 ก.ค. 2023

รูปแบบการอบรม :

Onsite

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566
ช่วงเวลาตั้งแต่ 08.30-16.00 น.

Package สำหรับ 1 ท่าน เพียง 1,590
ราคานี้รวมค่าเดินทางทุกอย่างแล้ว
อาหารกลางวัน (ขันโตก) และอาหารว่าง 2 มื้อ
ร่วมประสบการณ์การทำศิลปะดอกเข็มของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยยวน
รับดอกเข็ม (เครื่องแขวนชาวไทยยวน) เป็นที่ระลึก
ประกันการเดินทาง

ติดต่อสอบถามข้อมูล
087-923-3546
jitikan.jin@mahidol.edu