การบรรยายวิชาการ เรื่อง “Folk Arts of India”

วันที่จัด :

23 ก.ย. 2023

วันที่สิ้นสุด :

23 ก.ย. 2023

รูปแบบการอบรม :

Virtual

วิทยากรโดย
อาจารย์อุษาวดี ศรีทอง และอาจารย์สุวัลญา ศักดิ์สมบัติ

ประเด็นในการเสวนา

  • ลักษณะและความหลากหลายของศิลปะพื้นบ้านอินเดีย พร้อมกรณีตัวอย่าง
  • การนำศิลปะพื้นบ้านอินเดียไปต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า

เสวนาผ่าน Zoom Meeting
(Meeting ID: 835 7752 9844 / Passcode: rilca)
https://us06web.zoom.us/j/83577529844?pwd=MU9icWU5WUZRcUVlRjJoekJSWHhnUT09