งานเสวนาสะท้อนเงา..ใน “เงาสะท้อน” พระอภัยมณี สุธีศักดิ์ และความรักของ “เขา”

วันที่จัด :

17 ก.ย. 2023

วันที่สิ้นสุด :

17 ก.ย. 2023

รูปแบบการอบรม :

Hybrid

พบ: พี่โจ้ (ดร.สุธีศักดิ์ ภักดีเทวา)
ผู้ดำเนินรายการ: อาจารย์กฤตยา อกนิษฐ์

ประเด็นในการเสวนา

  • เบื้องหน้าม่าน : โหมโรงด้วยบางฉากที่โดดเด่นของ ‘เงาสะท้อน’
  • เบื้องหลังม่าน : แรงบันดาลใจให้สร้างสรรค์ผลงานดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง ‘เงาสะท้อน’
  • การจัดองค์ประกอบศิลป์: บทละคร บทร้อง บทร่ายรำ ดนตรี การเลือกผู้แสดง เครื่องแต่งกาย
  • การตีความผ่านมุมมองตัวละครนางสุวรรณมาลี และนางละเวง
  • อุปสรรค และการจัดการปัญหาระหว่างหนทางแห่ง ‘เงาสะท้อน’
  • ความสำเร็จของผลงาน ‘เงาสะท้อน’

สถานที่: ห้องพฤฒปัญญา ชั้น 1 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (จำกัด 60 ที่นั่ง)
ระบบออนไลน์ ZOOM Meeting
(Meeting ID: 869 7369 0911 / Passcode: rilca)
https://us06web.zoom.us/j/86973690911?pwd=U28xTzZHYnVRQ2s4SzUzbkEwcVNwUT09