เวียดนามศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 8

เวียดนามศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 8


สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี :

2543

สื่อ :

สารบัญ

  • จดหมายจากบรรณาธิการ
  • เปรียบเทียบจิ๊งสือเวียดนามกับพงศาวดารไทย (ทวี สว่างปัญญางกูร)
  • น้อนเวียดนามอันมีเสน่ห์ (โสภนา ศรีจำปา)
  • กับเพื่อนเยาว์นิสัยและความงาม (ทวีศักดิ์ ชาติดำรงไทย)
  • ภาษาเวียดนามมหัศจรรย์ (เฮื้องเยือง)
  • ประเพณีอันดีงามของเวียดนามเกี่ยวในวันตรุษฯ (ชาญ วิไลกร)
  • พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ปี 2000 (โสภนา ศรีจำปา)
  • สามก๊กตอนขงเบ้งวางแผนสู้ศึกครั้งแรก (เจ้าพระยาพระคลัง, ทวี สว่างปัญญางกูร)
  • ลุงโห่อยู่ประเทศไทย (เพ็ญพงา ริวัฒนา)
  • นครโห่จี๊มิง 300 ปี ประวัติและวิวัฒนาการ (ทิวารี โฆษิตธนเกียรติ)