เวียดนามศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 7

เวียดนามศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 7


สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี :

2543

สื่อ :

สารบัญ

 • จดหมายจากบรรณาธิการ
 • มรดกฮ้านโนม (เหงียน ทวี มิง)
 • เมืองเก่าห่าโหนฺย (โสภนา ศรีจำปา)
 • คำกล่าวสวัสดีมีค่ามากกว่างานเลี้ยงจริงหรือ (ทิวารี โฆษิตธนเกียรติ)
 • เหมือนมีลุงโฮในวันชัยชนะอันยิ่งใหญ่ (ทวีศักดิ์ ชาติดำรงไทย)
 • แนะนำแหล่งท่องเที่ยวฟู้ก๊วก (เฮื้องเยือง)
 • เรียนภาษาเวียดนาม (ทวี สว่างปัญญางกูร)
 • ภาษาเวียดนามมหัศจรรย์ (ฮวามาย)
 • ผืนดินประวัติศาสตร์ (ฮวามาย)
 • คณิตศาสตร์คืออันดับ 1 สำหรับน้อง (โสภนา ศรีจำปา)
 • หืวถิง ซีไรท์เวียดนามปี 99 (ทวี สว่างปัญญางกูร)