เวียดนามศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 9

เวียดนามศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 9


สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี :

2543

สื่อ :

สารบัญ

 • บรรณาธิการปรารภ
 • ทำความรู้จักอาหารเจและพิธีกินเจที่ห่าโหนฺย (โสภนา ศรีจำปา)
 • แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมพื้นบ้าน (สุขสิริ ด่านธนวานิช)
 • เปรียบเทียบสำนวนและสุภาษิตของเวียดนามไทย (ทิวารี โฆษิตธนเกียรติ)
 • ชนชาติจามในเวียดนาม (สุธิดา จารุจิตติพันธ์)
 • อ๋าวหย่าย (นันทนัช)
 • บทกวีใหม่ 10 บท
 • ยุทธการสยาม – เวียดนาม ณ แหรกเกิ่ม (พ.ศ. 2327) (ทวี สว่างปัญญางกูร)
 • ดั่งกลีบสาหร่ายพัดพา…บนถนน (ทวีศักดิ์ ชาติดำรงไทย)
 • ตำบลลี้ลับใต้ดิน (เฮื้องเยือง)
 • คำโอดครวญของพระสนม (ฮวามาย)