เวียดนามศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 10

เวียดนามศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 10


สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี :

2544

สื่อ :

สารบัญ

 • จดหมายจากบรรณาธิการ
 • เหงวียน ขาย ซีไรต์เวียดนาม 2000 (ทวี สว่างปัญญางกูร)
 • ช้อน (โสภนา ศรีจำปา)
 • ปฎิทินไทดำ (ฮวามาย)
 • เวียดนาม-เส้นทางอันแจ่มใส สำหรับนักลงทุนไทย (ทิวารี โฆษิตธนเกียรติ)
 • บรรณาธิการสตรีคนแรกของเวียดนาม (พิมพ์ผกา ตั้งเพิ่มพูน)
 • พระราชโองการย้ายราชธานี (ห่วางกิมกวี๊)
 • คำที่ใช้เรียกกันในกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นเวียดนาม (โก๋เญิน)
 • ภาษาเวียดนามมหัศจรรย์ (ฮวาด่าว)
 • ด่งโห่ : หมู่บ้านภาพพิมพ์ (ตอน 1) (สุขสิริ ด่านธนวานิช)
 • ตำบลลี้ลับใต้ดิน (ตอนจบ) (เฮื้องเยือง)