เวียดนามศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 13

เวียดนามศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 13


สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี :

2545

สื่อ :

สารบัญ

  • พ.อ. เหงวียน ดึ๊ก เหม่า ซีไรต์เวียดนาม 2001 (ทวี สว่างปัญญางกูร)
  • ผู้นำวิชาชีพถ่ายภาพเข้ามาสู่ประเทศเวียดนาม (วิจิตร เทิดบารมี)
  • การสัมมนา “เศรษฐกิจเวียดนาม ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21” (รัตนา สุวิทยะศิริ)
  • ปรัชญาหยิน หยาง กระบวนการก่อตัวความสำคัญและแนวคิด (โสภนา ศรีจำปา)
  • เทศกาลต้อนรับปีใหม่ของชนกลุ่มน้อยในเวียดนาม (ทิวารี โฆษิตธนเกียรติ)
  • วัดญวนในไทย (ฮวามาย)
  • ชื่อเมืองหลวงเวียดนามในอดีต (ฮวาแซน)