เวียดนามศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 14

เวียดนามศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 14


สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี :

2545

สื่อ :

สารบัญ

  • สุนทรพจน์ของ ฯพณฯ โด๋ หงอก เซิน เอกอัครราชทูตเวียดนาม ในการสัมมนาเรื่อง “25 ปีความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม”
  • รางวัลซีไรต์ (เจา กิม เกวิ๊ย)
  • ชื่อเมืองหลวงเวียดนามในอดีต (ฮวาแซน)
  • วัดญวนในประเทศไทย (ฮวามาย)
  • Minh แม่กนหรือแม่กง? (ครูเฒ่า)
  • แก้ข้อผิดและข่าวสั้น