เวียดนามศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 15

เวียดนามศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 15


สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี :

2545

สื่อ :

สารบัญ

  • ผู้แทนรัฐบาลเวียดนามประจำประเทศไทยคนแรกเมื่อ 56 ปีก่อน (ทวี สว่างปัญญางกูร)
  • จอหงวนอายุ 12 ปี (ทิวารี โฆษิตธนเกียรติ)
  • กลอนหลุกบ๊าด : ลมหายใจของชาวเวียดนาม (เตริ่น ดัง ควา)
  • กลอนหลุกบ๊าดภาษาไทย (นุสรัต รยะสวัสดิ์)
  • อุปรากรบิ่งดิ่ง (เพ็ญพงา ริวัฒนา)
  • ชามเฝอของเหงวียนตวน (ฮวาแซน)
  • การจัดการบริหารชนบท : หมู่บ้านและตำบล (โสภนา ศรีจำปา)
  • แปลทวี้เกี่ยว (นุสรัต รยะสวัสดิ์)