เวียดนามศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 16

เวียดนามศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 16


สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี :

2546

สื่อ :

สารบัญ

  • กระทรวงต่างประเทศเวียดนามประกาศเกียรติคุณ อาจารย์ทวี สว่างปัญญางกูร (เจา กิม เกวิ๊ย)
  • กระจาดสำปะหลัง กระบุงมันเทศ (แดง ขอนแก่น)
  • 57 จังหวัดกับ 4 นคร ในประเทศเวียดนาม
  • 13 กษัตริย์ราชวงศ์เหงวียนแห่งประเทศเวียดนาม (ฮวาแซน)
  • ฟอนต์อักษรจาม
  • สถูปจามฟาน ราง