เวียดนามศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 24

เวียดนามศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 24


สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี :

2549

สื่อ :

สารบัญ

  • สถานทูตเวียดนามประจำประเทศไทยร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ (เหงวียน เตี๊ยน)
  • ดุษฎีบัณฑิตสมัยก่อน (หลาวซือ)
  • ธารน้ำใจริมฝั่งน้ำโขง (เหงวียน เตี๊ยน)
  • อักษรไทดำในเวียดนาม (ฮวามาย)
  • ชื่อเมืองไทในเวียดนาม
  • ฮานอยได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองน่าอยู่ลำดับที่ 5 ของทวีปเอเชีย (โสภนา ศรีจำปา)
  • เมืองโบราณห่าโหน่ย : อดีตและปัจจุบัน(2) (มรกตวงศ์ ภูมิพลับ)