เวียดนามศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 32

เวียดนามศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 32


สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี :

2551

สื่อ :

สารบัญ

  • นางเหงวียน หงอก ตือ ซีไรต์เวียดนามปี ๕๑ (ทวี สว่างปัญญางกูร)
  • บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ (จากจุฬสารจากแดงสัมพันธ์)
  • อาหารเมืองฮเว้ (ตอน 4) (นิภาวรรณ เจริญลักษณ์)
  • สมาคมคนเวียดนามโพ้นทะเล (ทวีศักดิ์ ชาติดำรงไทย)
  • สุนทรพจน์อ่านใน “วันต่อต้านผู้รุกรานต่างชาติทั้งประเทศ” (มรกตวงศ์ ภูมิพลับ)
  • เบียร์เฮยกับคนฮานอย (สินีนาฎ จรรยาเพศ)
  • กฎบั่งตรั๊ก (ฮวามาย)
  • ข่าวเหวียตเกี่ยว (นักข่าว)