ริลก้า เวิลด์ : นวัตกรรมการเรียนรู้ร่วมกันแบบสนับสนุนภาระงานด้วยโลกเสมือนจริงสามมิติเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยของผู้เรียนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาในยุคปกติใหม่

ริลก้า เวิลด์ : นวัตกรรมการเรียนรู้ร่วมกันแบบสนับสนุนภาระงานด้วยโลกเสมือนจริงสามมิติเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยของผู้เรียนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาในยุคปกติใหม่

การจัดการศึกษาแบบทวิ – พหุภาษาและการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมในเกาะลันตาจังหวัดกระบี่

การจัดการศึกษาแบบทวิ – พหุภาษาและการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมในเกาะลันตาจังหวัดกระบี่