[Test] ภาษาเมียนมาเพื่อการท่องเที่ยวและความเข้าใจวัฒนธรรม

วันที่จัด :

21 ม.ค. 2023

วันที่สิ้นสุด :

22 ม.ค. 2023

รูปแบบการอบรม :

Virtual

รุ่น 4 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 28 มีนาคม 2566 (อังคาร, พฤหัสบดี เวลา 18.00-20.00 น. 30 ชม.)