การตรวจสอบปฏิทิน/ดวงชาตาในจารึกและเอกสารโบราณและคำนวณเทียบเป็นปฏิทินปัจจุบัน

การตรวจสอบปฏิทิน/ดวงชาตาในจารึกและเอกสารโบราณและคำนวณเทียบเป็นปฏิทินปัจจุบัน

วิทยากรโดยอาจารย์ วรพล ไม้สน เลขาธิการสมาคมดาราศาสตร์ไท…

ดาราศาสตร์และพื้นฐานระบบปฏิทินเพื่อการจารึกและเอกสารโบราณ

ดาราศาสตร์และพื้นฐานระบบปฏิทินเพื่อการจารึกและเอกสารโบราณ

วิทยากรโดยอาจารย์ วรพล ไม้สน เลขาธิการสมาคมดาราศาสตร์ไท…