โครงการ RILCA Empowerment: Creating Refugees, Migrants as Agents of Positive Change

วันที่จัด :

21 พ.ค. 2023

วันที่สิ้นสุด :

26 พ.ย. 2023

รูปแบบการอบรม :

Onsite

วันที่ 21-26 พฤษภาคม 2566