การแปลภาษาเมียนมาระดับพื้นฐาน รุ่น 2 ระดับ 2

วันที่จัด :

20 มิ.ย. 2023

วันที่สิ้นสุด :

27 ก.ค. 2023

รูปแบบการอบรม :

Virtual

***ผู้สมัครเข้ารับการอบรมจะต้องผ่านการทดสอบภาษาเมียนมาจากวิทยากรก่อนชำระค่าลงทะเบียน***

หลักสูตรออนไลน์ รุ่นที่ 2

ระดับ : 2 (จำนวน 24 ชม.)
20 มิถุนายน – 27 กรกฎาคม 2566
อบรมอังคารและพฤหัสบดี
เวลา 19.00-21.00

ค่าลงทะเบียน/ ระดับ
2,200 บาท

โดย Thu Zar Aung
ผู้เชี่ยวชาญชาวพม่า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์
โทร 098-143-2308
E-mail : wassana.sua@mahidol.edu