เฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

วันที่จัด :

24 ก.ค. 2024

วันที่สิ้นสุด :

25 ก.ค. 2024

รูปแบบการอบรม :

Hybrid

50 ปีแห่งความรู้ 50 ปีแห่งความก้าวหน้า : พลังของพหุภาษาและพหุวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ

รายละเอียดกำหนดการ
https://drive.google.com/file/d/1Ej__IhU1KvuZObSVrbUQdozoejuozNER/view?usp=sharing