ภาษาเมียนมาเบื้องต้น รุ่น 5 ระดับ 1

วันที่จัด :

4 ต.ค. 2022

วันที่สิ้นสุด :

22 พ.ย. 2022

รูปแบบการอบรม :

Virtual

รุ่นที่ 5 ระดับ 1
วันที่ 4 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน 2565 (อังคาร, พฤหัสบดี เวลา 18.00-20.00 น.)
อบรมออนไลน์ผ่าน webex

ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท

วิทยากร
Miss Lwan Po (ซาญา)
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์
โทร 098-143-2308
E-mail : wassana.sua@mahidol.edu