การบรรยายพิเศษ “แรงบันดาลใจในการทำธุรกิจไทย-จีน”

วันที่จัด :

8 ธ.ค. 2023

วันที่สิ้นสุด :

8 ธ.ค. 2023

รูปแบบการอบรม :

Hybrid

โดย อ.หลิว ฉิน (CEO Entertainment Thailand and CEO Hanyu Education Consultant)

บรรยาย ณ ห้อง 515 ชั้น 5 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และ
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
(Meeting ID: 823 0898 9236/ Password: rilca)
https://us06web.zoom.us/j/82308989236?pwd=D1sZoMD6X1PVl3U9CawXbVma1OFkVe.1

การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และรายวิชาภาษาเพื่อการค้าและการสื่อสาร (โครงการจัดการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยให้นักศึกษาจีน)