ครบรอบ 53 ปี วันพระราชทานนาม และ 134 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันวิจัยภาษาฯ วางพานพุ่มถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในงานครบรอบ 53 ปี วันพระราชทานนาม และ 134 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู เหมือนจันทร์เชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและทรัพยากรบุคคล และรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและบริการวิชาการ เป็นตัวแทนสถาบันฯ วางพานพุ่มถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในงานครบรอบ 53 ปี วันพระราชทานนาม และ 134 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีฯ วันที่ 2 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา สถาบันฯ ได้เข้ารับโล่รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564 สาขามนุษยศาสตร์ ในงานครั้งนี้ด้วย

RILCA participated in the 53rd Anniversary of the Royal Bestowal of Mahidol University’s Name and the 134th Anniversary of Mahidol University.On March 2, 2022, RILCA attended the “53rd Anniversary of the Royal Bestowal of Mahidol University’s Name and 134th Anniversary of Mahidol University” hosted by Prof. Banchong Mahaisavariya, M.D., President of Mahidol University. At Prince Mahidol Hall, Mahidol University, Salaya Campus, representatives of RILCA, Asst. Prof. Dr. Renu Muenjanchoey, Deputy Director for Education and Human Resources, and Assoc. Prof. Dr. Watcharapol Wiboolyasarin, Deputy Director for Corporate Communications and Academic Services, presented flower trays in remembrance of Somdet Phra Mahitalathibet Adunyadetwikrom Phra Borommaratchachanok.