รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจำปา

ตำแหน่งวิชาการ :

รองศาสตราจารย์

อีเมล :

sophana@gmail.com, lcssc@hotmail.com

ติดต่อ :

ห้องพัก 303 โทรศัพท์ (662) 8002308-14 ext.3302

Website :

http://www.oknation.net/blog/indianstudies, http://gotoknow.org/blog/indianstudies