โครงการหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยระยะยาวสำหรับชาวต่างประเทศ

วันที่จัด :

1 ต.ค. 2022

วันที่สิ้นสุด :

1 ก.ย. 2023

รูปแบบการอบรม :

Onsite

จัดอบรมให้แก่ชาวต่างประเทศที่สนใจเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย
ในเดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566 โดยเก็บค่าลงทะเบียน คนละ 50,000 บาท