นายสิทธิพร เนตรนิยม


นักปฏิบัติการวิจัย, ศูนย์ภารตะศึกษา