เวียดนามศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 28

เวียดนามศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 28


สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี :

2550

สื่อ :

สารบัญ

  • เล วัน ถาว ซีไรต์เวียดนามปี ๒๐๐๖ (ฮวามาย )
  • ข้อคลาดเคลื่อนในพระราชพงศาวดารสยามเรื่องประวัตินครเฮฺว้ (ทวี สว่างปัญญางกูร)
  • ชำระการถ่ายทอดชื่อภาษาเวียดนาม (ทวี สว่างปัญญางกูร)
  • อานนาม-เหวียตนาม-ด่ายนาม (หลาวซือ)
  • เสียงแห่งฤดูใบไม้ร่วง (ทวี สว่างปัญญางกูร)
  • คำเรียกร้องให้ประชาชนทั้งประเทศต่อต้านผู้รุกราน (มรกตวงศ์ ภูมิพลับ)