เวียดนามศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 29

เวียดนามศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 29


สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี :

2550

สื่อ :

สารบัญ

  • ถิ่นฐานไทดำในเวียดนาม (โจว กิม เกวิ๊ย)
  • ฉันได้รู้จักวัฒนธรรมเวียดนามมากขึ้น (นางสาวธนพร ลี้ตระกูลศิลป)
  • อาหารเมืองฮเว้ (นิภาวรรณ เจริญลักษณ์)
  • องเชียงสือไม่ได้ถวายลูกผู้น้องแด่มหากษัตริย์สยาม (ฮวาแซน)
  • หมู่บ้านของฉัน (ฮวาแซน)