บุคคลต้นแบบของมหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ามอบของที่ระลึกแด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์ ในโอกาสให้เกียรติให้สัมภาษณ์ในฐานะเป็นบุคคลต้นแบบของมหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันฯ ให้การต้อนรับ คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และคุณกิตติยา เยือกเย็น หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้ามอบของที่ระลึกแด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์ฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันฯ ที่ให้เกียรติให้สัมภาษณ์ในฐานะเป็นบุคคลต้นแบบท่านแรกของมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านระบบ Digital KM Masterclass วันที่ 7 เมษายน 2565 ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

A gift was delivered to Professor Emeritus Dr. Suwilai Premsrirat in honour of her interview as Mahidol University’s role model.

On April 7, 2022, at Research Institute for Languages and Cultures of Asia, Assoc. Prof. Dr. Morakot Meyer, Director, and the administrator team welcomed Mrs. Siriluck Kiewkong, Assistant to the President for Quality Development, and Ms. Kittiya Yuekyen, Head of the Organization’s Quality Development Unit, on the occasion of Professor Emeritus Dr. Suwilai Premsrirat’s honour to be interviewed as Mahidol University’s first role model in which broadcasted on Digital KM Masterclass.