เวียดนามศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 26

เวียดนามศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 26


สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี :

2550

สื่อ :

สารบัญ

  • คณะบุคคลสำคัญเวียดนาม-ไทยอำลาทูตเวียดนาม
  • นับอายุ-ถามอายุ (ฮวามาย)
  • ศาสนาชนชาติจามปัจจุบัน (ทวี สว่างปัญญางกูร)
  • ทำด้วย-ไปโดย-เท่ากับ-ใบปริญญา ฯลฯ (ฮวาแซน)
  • ธรรมะ (พระเทพดิลก, พระมหาการุญ การุณิโก)
  • เดมดง (ราตรีแห่งเหมันต์)