นวัตกรรมทางภาษา-วัฒนธรรม และเทคโนโลยีการศึกษา

หน้าแรก > การวิจัย > ประเด็นวิจัย > นวัตกรรมทางภาษา-วัฒนธรรม และเทคโนโลยีการศึกษา

ริลก้า เวิลด์ : นวัตกรรมการเรียนรู้ร่วมกันแบบสนับสนุนภาระงานด้วยโลกเสมือนจริงสามมิติเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยของผู้เรียนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาในยุคปกติใหม่

หัวหน้าโครงการ: รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน
ระยะเวลา: 15 มีนาคม 65 – 15 มีนาคม 66
กลุ่มวิจัย:  

เกมข้ามพรมแดน: การแปล เครือข่ายและอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ: ดร.กรญาณ์ เตชะวงค์เสถียร
ระยะเวลา: 24 เดือน (มีนาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2567)
กลุ่มวิจัย:  

การจัดการศึกษาแบบทวิ – พหุภาษาและการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมในเกาะลันตาจังหวัดกระบี่

หัวหน้าโครงการ: ดร.มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์
ระยะเวลา: ตุลาคม 2562 – กันยายน 2565
กลุ่มวิจัย:  

ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับเด็กต่างชาติในพื้นที่จังหวัดระนองและตาก

หัวหน้าโครงการ: ดร.มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์
ระยะเวลา: 2563 – 2565
กลุ่มวิจัย: